Sekretessmeddelande

 1. Inledning

 1. Värderar din integritet och skyddar dina personuppgifter.

Vi inom Dufry respekterar din integritet och följer globalt gällande lagar om dataskydd och integritet och relevanta e-handelslagar. Vi strävar att konsekvent överträffa våra kunders förväntningar när det gäller produkter och tjänster som vi erbjuder till våra resekunder. Vi skapar upplevelser som våra kunder värdesätter genom ansvarsfull användning av informationen du anförtror oss.

Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi behandlar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi har erhållit via våra Dufry-webbplatser, appar och i våra butiker.

 1. Tillämplighet och länkar till andra tredjepartsappar och/eller webbplatser

Detta sekretessmeddelande gäller för alla besökare och alla som har tillgång till eller använder våra produkter och tjänster från butikerna (“ butiker”) samt våra globala Dufry.com-webbplatser och alla lokala Dufry-webbplatser inom individuella länder och våra mobilappar som för närvarande kallas Red by Dufry, Forum by Dufry, Dufry Red Loyalty Program och Dufry AG:s kundprogram Reserve and Collect (som ändras emellanåt), dess dotterbolag, anslutna företag och andra företag där Dufry AG har gällande förvaltningskontroll över sådana enheter (gemensamt kallade “Dufry”, “oss”, “vi” och sådana webbplatser och appar som kollektivt kallas “Dufry webbplatser och appar”). “ Personuppgifter” avser alla uppgifter som rör en person som identifieras eller är identifierbara, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och information relaterade därtill.

Dufry-webbplatser och appar kan innehålla länkar till och från appar och/eller webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, tredje parter och dotterbolag. De är endast menade för informationsändamål. Om du följer en länk till någon av dessa appar och/eller webbplatser bör du beakta att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte åtar oss något ansvar eller skyldigheter som uppstår eller stöder någon praxis från deras policyer.

GENOM DIN TILLGÅNG TILL DUFRY:S WEBBPLATSER OCH APPAR OCH ACCEPTERANDET AV MEDDELANDET VIA LÄNKEN “OK, JAG SAMTYCKER” OCH DIN FORTSATTA ÅTKOMST TILL DUFRY:S WEBBPLATSER OCH APPAR ELLER NÄR DU ANVÄNDER OCH KÖPER PRODUKTER I VÅRA BUTIKER ACCEPTERAR DU VILLKOREN OCH BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I SEKRETESSMEDDELANDET. OM DU INTE SAMTYCKER MÅSTE DU AVSTÅ FRÅN ATT ANVÄNDA DUFRY:S WEBBPLATSER OCH APPAR SAMT VÅRA BUTIKER.

DU KAN ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST. VI KOMMER DÅ ATT AVSTÅ FRÅN YTTERLIGARE BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING ATT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR LAGLIG, ÄVEN UTAN DITT SAMTYCKE, SÅSOM I LAGLIGA SYFTEN SOM ATT UPPFYLLA AVTALSFÖRPLIKTELSER ELLER EFTERLEVNAD AV LAGAR ELLER FÖR ATT SKYDDA VÅRA ELLER TREDJE PARTERS BERÄTTIGADE INTRESSEN (SÅSOM OAVBRUTEN TILLGÄNGLIGHET AV VÅR WEBBPLATS ELLER VID BEKÄMPNING AV RÄTTSÖVERTRÄDELSER).

(c) Sammanfattning av bestämmelserna:

 1. Källor för personuppgifter och Vilka personuppgifter om kunder samlar Dufry:s webbplatser och appar in?

 1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Dufry AG och ägaren för den lokala webbplatsen (enligt villkoren) som du för närvarande besöker eller den lokala Dufry-enheten som äger den lokala butiken som du besöker eller från vilken du handlar varor är gemensamma personuppgiftsansvarig av personuppgifterna som du (som den registrerade) uppger till oss eller som vi tillhandahållit i våra butiker samt Dufry-webbplatser och appar. Dufry:s dotterbolag, affilierade och företag där Dufry AG har gällande förvaltningskontroll över sådana enheter.

 1. Typer av insamlade personuppgifter och deras källor

Vi samlar in personuppgifter direkt från våra kunder via Dufry:s webbplatser och appar samt våra butiker.

Vi erhåller, använder, avslöjar och på annat sätt behandlar personuppgifter om kunder för att (i) behandla transaktioner de begär, inklusive e-handelsurval för Reserve and Collect och mobiltransaktioner, (ii) förbättra Dufry:s webbplatser och appar, butiker, tjänstekvalitet och kunders handelsupplevelser, (iii) skicka meddelanden om våra produkter, tjänster, kampanjer, erbjudanden, tävlingar och kundnöjdhetsenkäter, (iv) förhindra och upptäcka bedrägerier och missbruk, (v) behandla information eller fordringar i samband med händelser i butiker, (vi) möjliggöra för tjänsteleverantörer att utföra vissa aktiviteter på Dufry:s vägnar, (vii) skydda prenumeranters inloggningsuppgifter och systemintegritet för Dufry:s webbplatser och appar, (viii) åtlyda lagliga skyldigheter, policyer och förfaranden samt för interna administrativa och analytiska ändamål, (ix) tillåta giltiga RED-lojalitetsmedlemmar att komma åt sina konton samt ackumulera och lösa in poäng för deras RED-lojalitetskort och få relevanta rabatter på sina inköp i butiker enligt deras status som RED-lojalitetsmedlemmar och (x) att inleda, skydda eller försvara Dufry i faktiska eller hotade rättsliga förfaranden.

Vi samlar in följande typer av personuppgifter om dig från följande källor:

Information som du uppger till oss : Vi tar emot och lagrar all information du anger på Dufry:s webbplatser och appar samt butiker eller tillhandahåller oss på annat sätt, t.ex. vid registrering, åtkomst till ditt konto eller profil, inlämnande av förfrågningar eller som en del av en enkät eller tävling eller användning av presentkort eller kundsupport eller för att kommunicera med oss eller vid inköp i butiker eller genom att använda våra produkter eller tjänster.

På grund av sådana handlingar tillhandahåller du oss (i) namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, (ii) data som krävs för att behandla din betalning (inklusive kreditkorts-/betalningsinstrumentuppgifter och personlig säkerhetskod som är kopplad till ditt kreditkort) för butiksinköp eller onlineköp med presentkort, för att reservera inköp (inom Dufry:s app Reserve & Collect), för att be om återbetalning eller för att kommunicera med kundtjänst beträffande återbetalning till kreditkort/betalningsinstrument, (iii) prenumerantens flygdestination, flygdatum och leveransadress samt flygplats för att samla in förbeställda produkter från Reserve & Collect eller för att köpa produkter och tjänster i våra butiker. Demografiska uppgifter samlas också in, såsom ålder, kön, land, önskat språk, passnummer och medborgarskap, födelsedatum och bosättningsland. Du måste ha en giltig flygbiljett för att kunna köpa tax-free eller förtullade varor från Dufry. Sådan information samlas in för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot vår hyresvärd och flygplatsmyndigheter samt rättsliga skyldigheter gentemot tullmyndigheter och andra tillsynsmyndigheter.

När du registrerar dig för medlemskap, prenumererar på tjänster eller nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation, inklusive bloggar och kundkommentarer eller använder Dufry:s webbplatser och appar eller köper varor i våra butiker samlar vi in inloggningsuppgifter, lösenord, eventuella lösenord och tips, liknande säkerhetsuppgifter som används för autentisering och kontoåtkomst samlas också in för tillgång till ditt personliga konto och profil samt för att utnyttja element inom Reserve & Collect eller RED-kundlojalitetselement på Dufry:s webbplatser och appar eller i våra butiker.

Du kan välja att inte ge ut viss information men då kanske du inte kan använda vissa av funktionerna på Dufry:s webbplatser och appar. Se avsnittet nedan Vad är mina valmöjligheter [LÄNK ].

Uppgifter insamlas automatiskt genom interaktion med oss : Vi tar emot och lagrar uppgifter där du interagerar med oss genom att använda våra produkter och tjänster, inklusive online-teknik (dvs. cookies) och ta emot felrapporter eller användningsdata från programvaror på dina enheter online eller via WiFi-kommunikation i butiker.

Vi samlar in och analyserar enhets-, anslutnings- och konfigurationsdata inklusive IP-adressen (internetprotokoll) som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, dator- och anslutningsinformation, som t.ex. webbläsartyp, version, tidszon och annan datorprogramvara som är installerad på enheten, webbläsares anslutningstyper och versioner, operativsystem, shoppingpreferenser, önskelistor, inköpshistorik, funktionerna du använder och sidor du haft tillgång till samt webbplatser du har besökt.

Vi samlar också in webbadressens (URL) klickströmmar till och från våra Dufry-webbplatser och appar, inklusive datum och tid, cookie-antal, produkter som visats och sökts efter samt telefonnumret som används för att kontakta våra kundsupportteam. Vi samlar in teknisk information för att hjälpa oss att identifiera din enhet för bedrägeribekämpning och diagnostiska ändamål såsom eventuella problem med produkten och inställningar, felrapporter, inklusive data om problemets typ och svårighetsgrad, uppgifter om programvara och hårdvara som är relaterade till ett fel, innehåll i filer du använt när ett fel inträffat och data om annan programvara på enheten.

Vi samlar webbläsardata inklusive beständiga och sessions-cookies och annan online-teknik som beskrivs nedan i avsnittet Online-teknik. Vi använder Google Analytics för att hjälpa programvaruverktygen att mäta och samla in prestandadata på Dufry:s webbplatser och appar, inklusive nedladdningsfel eller prestandaproblem som uppstår. Ytterligare information hittas under http://www.google.com/intl/sv_uk/analytics/tos.html (Google Analytics användarvillkor och sekretessmeddelande).

De flesta webbläsare tillåter dig att välja bort cookies eller att aktivera icke-spårning. För mer information, se avsnittet nedan Vad är mina valmöjligheter [LÄNK].

Mobila eller Dufry-appar : När du väljer att använda eller ladda ner Dufry:s webbplatser och appar eller tillåta anslutning via WiFi-anslutningar till din enhet tar vi emot information om din plats och mobilenhet, inklusive en unik identifierare för din personliga enhet, din GPS-data eller trådlösa nätverksdata (WLAN). Platsdata lagras inte eller överförs till tredje part. Om du godkänner lokaliseringsfunktionen kan vi tillhandahålla platsbaserade tjänster, inklusive reklam, sökresultat och personligt innehåll. När du närmar dig en av våra butiker kan vi skicka push epost-meddelanden till dig om du har angett din preferens att ta emot sådan kommunikation och reklam.

De flesta mobila enheter tillåter dig att stänga av platstjänster. För mer information, se avsnittet nedan Vad är mina valmöjligheter [ LÄNK].

E-postmeddelanden: För att tillhandahålla en mer personlig och intressant e-postkommunikation får vi en bekräftelse när du öppnar din e-post från Dufry:s webbplats och appar eller din enhet befinner sig nära en av våra butiker om din dator eller enhet stöder den här funktionen. Dessutom jämför vi våra kundlistor med listor vi har fått från andra företag för att minska repeterade, onödiga meddelanden eller skräppost som skickas till våra kunder.

Om du väljer att inte ta emot e-postmeddelanden eller annan post från oss justerar du dina kundkommunikationspreferenser i din kontoprofil.

Information från andra källor: Vi får information om dig från andra källor och lägger till den i vår kontoinformation. Tredje partens källor inkluderar:

 • Uppdaterad leverans- och kontaktadressdata från tredje part som används för att uppdatera våra register och enklare leverera ditt nästa inköp;

 • Sociala nätverk när du beviljar åtkomst till Dufry:s webbplatser och appar för att få tillgång till dina uppgifter på ett eller flera nätverk;

 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa en plats baserat på din IP-adress för att möjliggöra anpassning av vissa produkter till din plats;

 • Våra partners med vilka vi erbjuder tjänster under ett gemensamt varumärke eller bedriver gemensamma marknadsföringsaktiviteter med;

 • Offentligt tillgängliga källor från öppna databaser hos myndigheter eller andra data som är offentlig egendom; och

 • Kredithistorikuppgifter från kreditbyråer som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägeri.

 1. Lagliga grunder och syften för behandling och användning av dina personuppgifter

 1. Lagliga syften

Dina personuppgifter behandlas av koncernen på grundval av en laglig “motivering” för sådan behandling i den utsträckning som krävs av eller är tillåten enligt gällande lagar. Behandlingen av särskilda personuppgiftskategorier (inklusive uppgifter om hälsa, sexuella preferenser, ras eller etniskt ursprung, religiösa övertygelser) är alltid ytterligare motiverad enligt nedan.

I de flesta fall kommer behandlingen av dina personuppgifter vara motiverad enligt någon av följande grunder:

 1. Det föreskrivs i ditt avtal att tillhandahålla produkter och tjänster som du ber oss att tillhandahålla dig;

 2. Det är nödvändigt för oss att uppfylla en rättslig skyldighet;

 3. Det är med ditt fritt tillhandahållna otvetydiga och informerade samtycke för specificerade behandlingsändamål: eller

 4. Det är i våra berättigade intressen som företag och som leverantör av avtalsefterfrågade varor och att våra intressen inte överskrider dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter, inklusive berättigade intressen enligt nedan.

Behandlingen av särskilda personuppgiftskategorier kommer att motiveras av en av ovanstående villkor och vanligtvis av ett av följande särskilda villkor:

 1. Det är nödvändigt för att åtlyda rättsliga skyldigheter:

 2. Det genomförs med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke:

 3. Det är nödvändigt för etablering, övning eller försvar av rättsliga fordringar: eller

 4. Under exceptionella omständigheter är det nödvändigt att skydda dina vitala intressen och du är oförmögen att ge ditt samtycke.

 1. Syftet med behandling av personuppgifter

Vi erhåller, använder, avslöjar och på annat sätt behandlar kunders personuppgifter för att:

 1. behandla transaktioner som de ber om, inklusive e-handel, urval för Reserve & Collect och mobila transaktioner,

 2. behandla uppgifter från RED-lojalitetsprogrammet för att verifiera att kortinnehavaren är ägaren till RED-lojalitetskortet och se till att insamling eller inlösen av RED-poäng och bekräfta kundens status för att säkerställa att korrekt rabatt tillämpas på försäljningen av varor som köpts i butiker eller som är reserverade för insamling i appen Reserve & Collect och köpta personligen i Butiker;

Informationen kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda tillgång till lojalitetsprogrammens alla delar, programmen Reserve and Collect samt Red by Dufry som finns på Dufry:s webbplatser.

 1. granska och samla in uppgifter från boardingkort, nationalitet, destination och innehavare av det giltiga boardingkortet för att säkerställa att passageraren är en del av den resande allmänheten för att tillåta Dufry eller koncernen att tillhandahålla tullfria varor enligt villkoren i avtalet med vår hyresvärd eller flygplatsmyndigheter;

 2. tillhandahålla betalningstjänster inklusive kreditkortsinköp och köp i butiker;

 3. tillhandahålla varor och tjänster till kunderna som har begärt detta (dvs. ange en e-postadress för att tillåta regelbundna nyhetsbrev att tillhandahållas kunden)

 4. för att upprätthålla vår affärsrelation, där du är användare eller prenumerant på Dufry:s webbplatser och appar,

 5. för att upprätthålla vår affärsrelation och kommunicera med dig då du är en RED-lojalitetsmedlem;

 6. för att besvara dina förfrågningar;

 7. förbättra Dufry:s webbplatser och appar, butiker, kvaliteten på tjänster och kunders shoppingupplevelser,

 8. skicka meddelanden om våra produkter, tjänster, kampanjer, erbjudanden, tävlingar och kundenkäter,

 9. förebygga och upptäcka bedrägerier och missbruk,

 10. behandla uppgifter eller fordringar i samband med incidenter i butiker,

 11. möjliggöra för tjänsteleverantörer att utföra vissa aktiviteter på Dufry:s vägnar,

 12. skydda prenumeranters inloggningsuppgifter och systemintegriteten på Dufry:s webbplatser och appar,

 13. följa rättsliga skyldigheter, policyer och förfaranden och till administrativa och analytiska ändamål,

 14. att kommunicera med dig och personliggöra våra meddelanden till dig, dvs. besvara dina frågor eller anpassa dina preferenser och registrering för programmedlemskap. Vi kommunicerar med dig via e-post, telefon eller SMS för att informera dig om våra tjänster, hur du håller din prenumeration eller ditt konto aktivt, för att kommunicera om återbetalning eller kundförfrågan eller hjälp med webbplatsen eller tillgång till Dufry:s webbplatser och appar eller tekniska frågor eller för att delta i kundenkäter eller tävlingar eller för att få kampanjkuponger eller rabatter eller för att bjuda in dig till att delta i ett evenemang som sponsras av Dufry:s webbplatser och appar eller i butiker, samt

 15. för att påbörja, skydda eller försvara Dufry i faktiska eller hotade rättsliga förfaranden.

Vi använder personuppgifter för att genomföra dina avtalstransaktioner med oss och för att tillhandahålla dig våra produkter (inklusive reservering och förhandsval av tullfria produkter som finns listade i appen Reserve & Collect i den förfrågade butiken) såsom du ber oss om. Detta inkluderar att använda dina personuppgifter för att registrera eller prenumerera på tjänster som tillhandahålls via Dufry:s webbplatser och appar.

Vi samlar in personuppgifter, specifikt insamling av passagerarnamn, boardingkort för att säkerställa att kunden som reserverar produkterna är en giltig resenär för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot vår hyresvärd och långsiktiga koncessionsavtal samt för att beräkna moms eller liknande skatteavdrag som beräknas för tullmyndigheterna.

Där vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra berättigade intressen kommer de att vara våra intressen i:

 • Slutsatsen av specifika förfaranden som listas ovan;

 • För att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra väsentliga affärsverksamheter. Detta inkluderar att bedriva produkterna, upprätthålla och förbättra produktprestanda, utveckla nya funktioner, utföra forskning och tillhandahålla kundsupport.

 • Skydda säkerheten för våra produkter och kunder, för att upptäcka och förebygga bedrägerier för att bekräfta giltigheten av prenumeranter som loggar in på Dufry:s webbplatser och appar;

 • Användning av personuppgifter för statistiska och analytiska ändamål. När det är rimligt möjligt kommer vi att anonymisera sådana uppgifter innan de används för statistiska eller analytiska ändamål. Sådana uppgifter behandlas i Dufry AG:s berättigade intressen för att upprätthålla effektivitet, relevans och tillgänglighet för Dufry:s webbplatser och appar;

 • Effektiv förvaltning och drift av Dufry och koncernbolagen;

 • Vårt engagemang med och kommunikation med våra kunder;

 • Utveckla vår och koncernens verksamheter i helhet;

 • Öka effektiviteten i våra processer och metoder:

 • För att sträva efter att säkerställa att koncernens policyer och förfaranden följs samt gällande lagar och affärsnormer:

 • Säkerställa den fortsatta stabiliteten och tillgängligheten på Dufry:s webbplatser och appar eller i våra butiker;

 • Undvika eller förmildra skadan mot dig, vår kund, för oss och koncernen och till tredje parter.

 • Reklam: Skicka dig nyhetsbrev, meddela dig om specialerbjudanden eller kampanjer eller be dig att delta i kundundersökningar eller skicka ut inbjudningar till evenemang eller för att skicka dig reklam baserat på dina intressen (enligt dina cookies) om du föredrar det.

 1. Delning av dina personuppgifter

Vi kommer inte att överföra eller avslöja dina personuppgifter utanför företagsgruppen Dufry AG, annat än vad som anges nedan:

 1. i samband med ett samriskföretag eller en rörelseförening där Dufry AG:s koncerngrupp innehar mindre än 50 % av ägandet eller inte har effektiv förvaltningskontroll av sådant samriskföretag eller rörelseförening;

 2. skicka eller annonsera kampanjerbjudanden till utvalda kundgrupper på Dufry:s webbplatser och appar eller butiker på uppdrag av andra företag (men om vi gör det ger vi inte ut ditt namn och adress till företaget). Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden informerar du oss via e-post till privacy@dufry.com eller uppdaterar dina inställningar i din kontoprofil;

 3. till tredje parts tjänsteleverantörer (företag eller privatpersoner) som vi anlitar för att utföra funktioner på vår vägnar, såsom att uppfylla ordrar, leverera till detaljhandelsplatser eller butiker, skicka post och e-post, ta bort repetitiv information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsstöd, tillhandahålla sökresultat och länkar, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. Leverantörerna har tillgång till personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina funktioner men får inte använda dem för några andra ändamål, samt inkludera följande datamottagarkategorier:

(i) reklam- och mediekonsulter,

(ii) marknadsundersökningskonsulter;

(iii) tekniska tjänsteleverantörer;

(iv) webbdesigners och utvecklare;

(v) molntjänstleverantörer;

(vi) lagringsleverantörer för elektronik;

(vii) kundtjänster;

(x) rekryteringsföretag;

 1. i samband med föreslagen fusion, förvärv eller försäljning eller till följd av en faktisk försäljning av alla eller en del av tillgångarna i eller aktierna i Dufry AG eller en affärsöverföring av Dufry AG:s affärsverksamhet annat än utan försäljning eller förvärv;

 2. vid offentliggöring av konto- och andra personuppgifter för att åtlyda lagen, vid rättegångar eller andra förfaranden eller för att verkställa eller åtlyda eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, eller skydda Dufry:s webbplatsers, appars eller butikers rättigheter, egendomar eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av information med andra företag för bedrägeribekämpning och förminskning av kreditrisken;

 3. för att följa rättsliga eller föreskrivande krav och skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, domstolsordrar eller kallelser till rätten,

 4. med tillsynsmyndigheter, flygplatsmyndigheter, Dufry AG och gruppägare och koncessionspartner samt tull- och skattemyndigheter för att visa beräkningen av sådana skattebefrielser; eller

 5. till dataanalysföretag, Google Analytics Inc.; eller

 6. i en nödsituation, till exempel för att skydda en individs liv, hälsa eller egendom; eller

 7. med ditt samtycke för att fortsätta dela dina personuppgifter med tredje parter om det krävs enligt gällande lag.

I vår företagsgrupp, Dufry AG, är emellertid vissa tjänster centraliserade för att tillhandahålla en eller flera dotterbolag för hela eller delar av koncernen.

 1. Lagring av dina personuppgifter

Personuppgifterna som du har uppgett till någon av eller båda personuppgiftsansvariga finns lagrade i ett Dufry AG-molnbaserat databasprogram för kundhantering, placerade i datacentraler som underhålls inom EES-territorierna, såvida inte lokala dataskyddslagar kräver att den lokala Dufry-enheten inkluderas i en fil som ägs av den lokala Dufry-enheten, vars syfte är att hantera affärsrelationen med dig i enlighet med bestämmelserna i lokala dataskyddslagar. Kundrelationen och personuppgifterna, om några, som förvaras hos den lokala Dufry-enheten som äger webbplatsen eller apparna kan dock åtkommas eller meddelas till Dufry AG:s koncernföretag eller affilierade företag.

Dufry AG och (lokala Dufry AG-enheten) kommer att hantera kundrelationen med dig och marknadsföringsmaterial kan tillhandahållas, enligt dina preferenser, av Dufry som personuppgiftsansvarig eller av den lokala Dufry-enheten som gemensam personuppgiftsansvarig eller behandlas på uppdrag av Dufry AG.

 1. Personuppgifters säkerhet

Dina personuppgifter kommer att säkras genom att vidta säkerhetsåtgärder som är proportionella till känsligheten av personuppgifterna som behandlas. För detta ändamål upprätthåller Dufry och alla koncernenheter lämpliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personuppgifter mot stöld; oavsiktlig förlust; obehörig förändring; obehörig eller oavsiktlig åtkomst, behandling, radering, användning, offentliggörande eller kopiering och/eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse.

När vi har tillhandahållit (eller du har valt) ett lösenord som tillåter åtkomst till vissa fördelar med Dufry:s webbplatser och appar är du ansvarig för att skydda det och hålla det konfidentiellt och du förbinder dig att inte tillåta det att användas av tredje parter. Tyvärr är överföring av uppgifter via internet inte helt säkert. Fastän att vi vidtar alla rimliga kommersiella åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifterna eller data som du avslöjar på internet. Du godkänner de medförda säkerhetskonsekvenserna av att använda internet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ansvarar vi inte för eventuella brott mot säkerheten, såvida vi inte har agerat med grov oaktsamhet och endast inom begränsningarna som anges i användarvillkoren för Dufry:s webbplatser och appar.

 1. Överföring av uppgifter utanför ditt land

Dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan överföras till andra koncernenheter eller till tredje parter som beskrivs ovan, endast i den utsträckning som krävs för Dufry AG och koncernföretag för att fullgöra sina skyldigheter gentemot dig eller för att du ska få tillgång till Dufry:s webbplatser och appar, eller för ändamål som beskrivs ovan i detta meddelande, förutsatt att sådana ändamål överensstämmer med gällande lagar. I synnerhet:

 • Din profil- och kontaktinformation i system såsom företagskommunikationssystem, databaser eller kataloger för kundrelationer kommer att vara tillgängliga för alla marknadsförings-, försäljnings- och kundsupport eller kundvårdspersonal i koncernföretag runtom i världen.

 • Dina personuppgifter kan överföras till eller åtkommas av koncernens anställda som befinner sig inom eller utanför landet och/eller personer eller företag som inte ingår i gruppen som befinner sig inom eller utanför landet beroende på behovet att få vetskap eller ej. Överföringar utanför EU kan ske i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (“SCC”), EU-USA:s sekretesskydd certifiering (Privacy Shield) eller andra lagligt godtagbara mekanismer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Som tillåtet enligt lag kan du ha rättigheten till att, på begäran av den globala dataskyddskoordinatorn, få en kopia av alla avtalshandlingar som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter för överföring utanför EU.

 • Dufry AG kan behandla dina personuppgifter som en personuppgiftsansvarig för att administrera och tillhandahålla dig produkter och tjänster som du begärt, för att administrera globala försäljnings- och kundprogram, kampanj- och marknadsföringsaktiviteter och undersökningar, tävlingar och kupong- och presenterbjudanden, kundkommunikation, reklamkampanjer med oss, hantera försäljnings- och kundrelationer och förbereda försäljnings- och kundrelationshantering och kundsupportrapportering, i enlighet med villkoren i detta meddelande. Dufry AG är beläget i Schweiz, ett land som drar nytta av Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut, vilket har fastställt att schweiziska lagar kan erbjuda tillräckligt skydd för personuppgifter.

 • Överföringar kan göras för att åtlyda förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller vid upptäcktsförfaranden eller om så krävs eller är tillåtet enligt tillämpliga lagar, domstolsordrar, statliga bestämmelser eller myndigheter (inklusive moms och anställning). Sådana överföringar kan innebära domstolars eller myndigheters åtkomst utanför ditt land, efter att ha säkerställt att endast dina minst nödvändiga uppgifter avslöjas och överförs, eller att sådana uppgifter är oidentifierbara eller att, om möjligt, lämpliga föreskrivna domstolsordrar har utfärdats.

En lista över länder utanför EU som dina personuppgifter kan överföras till, och en antydan om huruvida de har fastställts av Europeiska kommissionen att erbjuda adekvat skydd för personuppgifter finns på https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Överföringar av personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 7 baseras på samma rättsliga grunder som gäller för respektive behandlingsändamål enligt ovan.

 1. Lagring av personuppgifter

Dufry:s datalagringspolicy kräver att personuppgifter inte förvaras längre än vad som krävs för att uppfylla syftet det samlades in för. Dufry AG kan tillhandahålla en kopia av koncernens datalagringspolicy på begäran till e-postadressen: privacy@dufry.com. Personuppgifter eller register som innehåller personuppgifter kommer i allmänhet att lagras under tidsperioder som krävs enligt gällande rättsliga, skatte- eller bokföringsskyldigheter. Under särskilda omständigheter, och i enlighet med gällande lag, kan Dufry lagra dina personuppgifter under längre perioder (t.ex. under relevant preskriptionstid) så att vi har ett korrekt register av våra kontakter med dig eller för att skydda Dufry AG:s berättigade intressen eller den lokala Dufry-enheten som äger denna Dufry-webbplats eller app. I samtliga fall där dina uppgifter inte längre krävs kommer Dufry att säkerställa att de kasseras på ett säkert sätt.

 1. Minderåriga

Dufry:s webbplatser och appar tillhandahåller inte produkter och tjänster till barn. Fastän att vi kan sälja leksaker och godsaker som kan intressera barn kan endast reservationer för våra produkter och tjänster tillhandahållas vuxna över 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år utan samtycke från barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Följaktligen måste föräldern fylla i och skicka in ett fullständigt slutförd och undertecknat skriftligt föräldramedgivande med bevis på personens identitet till e-postadressen: privacy@dufry.com.

 1. Online-teknik inklusive cookies

Som besökare, prenumerant eller genom fortsatt användning av Dufry:s webbplatser och appar eller via WiFi-nätverket eller platstjänsterna i butiker samtycker du till att använda cookies och annan online-teknik som beskrivs i detta avsnitt och i enlighet med detta sekretessmeddelande. Dufry och dess tredjeparts marknadsföringspartners kan använda sig av cookies, osynliga pixlar och webb-beacons för att få information om dig när du besöker Dufry:s webbplatser och appar och våra butiker.

 1. Cookies

En “cookie” är en liten textfil som identifierar din mobilenhet och/eller utrustning på vår server. Inga cookies vi använder samlar in dina personuppgifter och kan inte användas för att identifiera dig, endast den mobila enheten och/eller utrustningen som används. Om inte annat anges kommer vi inte att vidarebefordra personligt identifierbara uppgifter till tredje part.

För att kunna använda cookies på Dufry:s webbplatser och appar ber vi dig om uttryckligt samtycke att acceptera cookies på Dufry:s webbplatser genom att klicka på “Okej, jag samtycker”:(på Dufry:s webbplatsers och appars inledningssida, för att den ska placeras på din mobila enhets och/eller utrustnings hårddisk.)

Vi använder oss av “beständiga” cookies. “Beständiga” cookies har vanligtvis en lång hållbarhet eftersom de “samlas in” och “uppdateras” varje gång en användare besöker en app och/eller sida där samma eller liknande cookies används.

När du samtycker till att använda cookies läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik och talar om för oss när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter appar att besvara dig som individ. Webb-appen kan anpassa sin verksamhet efter dina behov genom att se vad du gillar och ogillar och komma ihåg information om dina preferenser. Vi använder oss av trafiklogg-cookies för att identifiera vilka appar och/eller sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbtrafik och förbättra våra Dufry-webbplatser och appar för att anpassa dem enligt kundbehov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas uppgifterna bort från systemet.

Information som erhålls via cookies används av oss och av tredje parter som vi har anlitat för att visa dig reklam relaterat till dina preferenser. För en fullständig lista över cookies som vi använder klickar du här

Cookies hjälper oss i allmänhet att erbjuda bättre Dufry-webbplatser och appar, vilket gör det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka som inte är det. En cookie tillåter oss inte att få tillgång till några andra uppgifter på din mobila enhet, utrustning eller annan information om dig än uppgifterna du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Cookies, inklusive de som redan har konfigurerats, kan tas bort från hårddisken.

Om du så önskar kan du ändra dina webbläsarinställningar och välja alternativ för lagring eller tillgång till cookies och aktivera, inaktivera eller ta bort dem. Dessa alternativ ska göras enligt anvisningarna i din webbläsare (vanligtvis under inställningarna “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”). Du bör dock vara medveten om att genom att inaktivera användningen av cookies kan det leda till oförmåga att komma åt vissa applikationsområden eller upphörandet av kommunikation som innehåller personuppgifter eller undvika korrekt funktion och tillgång till Dufry:s webbplatser och appar. För mer information om hur du ändrar inställningar för cookies i webbläsaren kan du besöka www.allaboutcookies.org .

 1. Google Analytics

Google Analytics används för att hjälpa oss förstå hur vi bäst kan utnyttja vårt innehåll och lära oss hur vi kan förbättra det. Dessa cookies tillåter oss att spåra hur du tar dig fram på våra Dufry-webbplatser och appar, samla in personuppgifter från deras källa, vilka appar och/eller sidor du besöker och hur mycket tid du spenderar på webbplatsen. Dessa uppgifter lagras sedan av Google för att skapa rapporter.

Informationen som genereras av Google:s cookies om din användning av Dufry:s webbplatser och appar, inklusive din IP-adress, kan överföras och lagras av Google på servrar i USA. Google kan använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa programaktivitetsrapporter åt oss och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning. Google kan överföra informationen till tredje parter när det krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att förknippa din IP-adress med andra uppgifter som innehas av Google. Google:s webbplats har mer information om Google Analytics och en kopia av Google:s sekretesspolicysidor.

 1. Intressebaserade reklamverktyg, inklusive Google Inc:s funktion “liknande målgrupper”, omvandlingsspårning och Adserver Systems för distribution av reklammaterial och kampanjanalys

Vi arbetar också med leverantörer och strategiska marknadsföringspartners för att hjälpa till att leverera reklam och personligt innehåll som vi tror kommer att intressera dig. Dessa leverantörer och andra partners innefattar annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk, leverantörer av målgrupp-segment, datautbyte, analysleverantörer och andra liknande leverantörer.

Vi kan också engagera någon av dessa leverantörer att leverera våra annonser till konsumenter vars online-beteenden på andra webbplatser än Dufry:s webbplatser och appar indikerar att de är intresserade av Dufry:s produkter och tjänster. I andra fall engagerar vi i särskilda arrangemang med vissa annonsörer som vi tror att våra besökare och prenumeranter på webbplatsen skulle vara intresserade av. Vi tillåter dessa annonsörer att leverera gemensamt varumärkta meddelanden (Dufry och annonsör) direkt till konsumenter som har besökt eller prenumererat på Dufry:s webbplatser och appar.

Dufry:s webbplatser och appar använder vad som kallas Adserver-system för internetreklam och reklamdistribution till stationära datorer och mobila enheter (t.ex. paddor, datorer och mobiler). Dessa system kontrollerar reklamdistribution med hjälp av cookies. Cookies lagras för reklamavtal och genom att klicka på annonsörens reklam såväl som genom att besöka annonsörernas webbplatser på din dator eller mobilenhet. Adserver-systemen och cookies gör det möjligt för leverantören att granska framgången med deras reklam och att tilltala besökare på webbplatsen med målinriktad reklam genom att aktivera reklam som är personligt och relaterat till leverantörernas besökarintressen. Personuppgifter, såsom namn och adress lagras inte. Du kan inaktivera användningen av Adserver-systemens cookies genom att välja bort cookies via länken nedan.

Du kan använda följande länk för att inaktivera Adserver-systemens cookies: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

 1. Sociala medier inloggning och plugins

På vissa webbplatser i vår online-katalog använder vi sociala plugins från det sociala nätverket www.facebook.com (“Plug In”), som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Våra online-katalogers webbplatser på Dufry:s webbplatser och appar kan innehålla en plugin märkt med en tydlig synlig Facebook-logotyp (dvs. ett vitt “f” mot en blå ikon) eller tillägget av “Facebook Social Plugin”).

Om du får tillgång till en webbplats som den här som innehåller en sådan plugin kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till Facebook-servrarna och Facebook kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på Facebook och är inloggad på ditt Facebook-användarkonto kommer Facebook att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats genom plugin-integrering. Om du aktivt använder plugins genom att aktivera knapparna “gilla” eller “dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till Facebook och användas på Dufry:s webbplatser och appar.

För att undvika att Facebook samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats följer du instruktionerna i inställningarna på Facebook-webbplatsen och/eller loggar ut från Facebook-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats på Dufry:s webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla Facebook-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data via Facebook samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privatutrymme finns i Facebook:s sekretesspolicy. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna eller Facebook:s sekretesspolicy.

 1. Vilka är dina rättigheter?

Du har rättigheten enligt gällande lag att få tillgång till, få en kopia av och korrigera personuppgifter om dig själv med förbehåll för begränsade undantag som kan föreskrivas enligt gällande lagar. Om det är motiverat och mandaterat enligt gällande lag kan du också kräva att dina personuppgifter raderas eller blockeras eller att du kan ha rättigheten att erhålla information om behandlingen av dina uppgifter eller invända ytterligare behandling av dina uppgifter.

Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rättigheten att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar behandlingens laglighet baserat på samtycke innan det återkallas. Du kan göra det genom att (i) i vissa fall ta bort relevanta personuppgifter från det relevanta IT-systemet (men observera att i det här fallet kan de lagras i säkerhetskopior och länkade system tills de raderas i enlighet med vår datalagringspolicy) eller (ii) kontakta din globala dataskyddskoordinator.

Som tillåtet enligt lag har du även följande ytterligare rättigheter:

 • Dataportabilitet där vi behöver ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som du är del av som rättslig grund för behandling och då personuppgifter behandlas automatiskt har du rättigheten att ta emot alla sådana personuppgifter som du har uppgett till Dufry eller gruppen i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att vi måste skicka det till en annan personuppgiftsansvarig då detta är tekniskt genomförbart.

 • Rätt till begränsning av behandling du har rättigheten att begränsa vår behandling av dina personuppgifter då:

  • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess noggrannhet;

  • behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna;

  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens ändamål men att du behöver sådana personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav; eller

  • du har invänt mot behandlingen som är motiverad, baserat på berättigade intressen (se nedan), i avvaktan på verifiering om Dufry eller koncernen har övertygande berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

Om dina personuppgifter är föremål för begränsningar på detta sätt behandlar vi dem endast med ditt samtycke eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 • Rättighet till invändning mot behandling motiverad baserat på berättigade intressen - då vi är beroende av ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna har du rättigheten att invända mot behandlingen. Om du invänder måste vi stoppa behandlingen, såvida vi inte antingen kan bevisa övertygande berättigade grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller då vi behöver behandla personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav. Då vi förlitar oss på ett legitimt intresse som underlag för behandling anser vi att vi kan bevisa sådant övertygande legitimt skäl, men vi kommer att överväga varje fall individuellt.

 • Rätt att invända mot behandling för marknadsföringsändamål – du har rättigheten att invända mot all behandling av dina uppgifter för marknadsföringsändamål (inklusive profilering). Dessutom, se Vilka val har jag?

Kontakta oss genom att skicka in ett förfrågningsformulär för databasåtkomst (tillgänglig på förfrågan) skriftligen eller via e-post till någon av adresserna nedan.

Dufry har utsett en global dataskyddssamordnare som kan kontaktas säkert och konfidentiellt på följande e-postadress: privacy@dufry.com. Alternativt kan du skicka in ditt förfrågningsformulär för databasåtkomst, skriftliga kommentarer, frågor eller problem till

Dufry AG

Brunngässlein 12

Basel, 4052

Switzerland

Lystring: Global dataskyddssamordnare

 1. Vilka val har jag?

Dufry:s webbplatser och appar ger dig tillgång till ett brett utbud av information om ditt konto och dina interaktioner med oss. För att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella uppmanar vi dig att regelbundet granska och uppdatera din information, om det behövs, om dina kommunikationspreferenser, kontaktuppgifter eller din adress har ändrats. Om du har prenumererat på Dufry:s webbplatser och appar, särskilt Red by Dufry-programmet eller appen Reserve och Collect kan du antingen få åtkomst till ditt konto och göra ändringarna eller begära att ändringarna görs genom att skicka en e-postförfrågan med bevis på din identitet till privacy@dufry.com.

Vi vill gärna informera dig om våra produkter och tjänster och våra partners samt skicka enkäter, kampanjmaterial och inbjudningar till evenemang, delta i tävlingar eller ta emot kuponger eller presentkort samt meddelanden på din födelsedag eller andra speciella händelser. Om du väljer att inte ta emot sådana meddelanden eller ändra kommunikationsmetoden vi använder såsom SMS, e-post, brev eller telefon för att kontakta dig, eller om du väljer att inte godkänna användningen av cookies eller annan online-teknik ska du välja bort sådana aktiviteter genom att skicka in bortvalsbestämmelsen genom avprenumerationslänken till webbplatsen som tillåter kunden att säga upp (för elektronisk kommunikation), eller för all annan icke-elektronisk kommunikation, genom att skicka in ett e-postmeddelande eller brev om din invändning för att ange dina preferenser till privacy@dufry.com. Du kan när som helst ändra dina preferenser eller val eller ge ett nytt samtycke till sådana aktiviteter genom att tillhandahålla ett undertecknat samtyckesformulär som godkänner användningen av cookies, reklammaterial eller föredragen kommunikationsmetod till privacy@dufry.com.

 1. Ändringar till vårt sekretessmeddelande

Ändringar och rättelser av villkoren inom detta sekretessmeddelande kan göras när som helst och ska tillämpas så fort de publiceras på alla Dufry:s webbplatser och appar. Om du inte godkänner ändringarna eller rättelserna ska du avstå från att fortsätta använda våra tjänster och produkter eller Dufry:s webbplatser och appar eller våra butiker.

 1. Var lämnar man in ett klagomål om dataskydd?

Du har rättigheten att lämna in klagomål i samband med behandlingen av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Cookie-inventarie (Länk till listan över cookies i avsnitt 10 (a)).

Kategori

Namn

Använt av

Syfte(n)

Utgångsdatum

Personuppgifter

Information som uppgetts

Funktionell

Kom ihåg mig

Dufry

Används för att automatiskt logga in användaren mellan sessioner. Om användaren inte uttryckligen klickar på utloggning använder SSO denna cookie för att automatiskt logga in användaren nästa gång denne besöker SSO

1 år

nej

nej

Funktionell

JSESSIONID

Dufry

Används för att spåra nuvarande session

Slut på användarsessionen

nej

nej

Analytiskt

-ga

Dufry

Webbplatsanalys

2 år

nej

nej

Analytiskt

-gid

Dufry

Webbplatsanalys

24 timmar

nej

nej

Analytiskt

AWSELB

Dufry/Amazon

Används för att spåra nuvarande session

Slut på användarsessionen

nej

nej

Analytiskt

-utma

Dufry/Google Analytics

Webbplatsanalys för att spåra besökare, inklusive första och sista besöket (återkommande besökare)

Beständig cookie ligger kvar på datorn tills den utgår eller cookiens cache raderas.

ja

Cookie uppdateras när information skickas till Google Analytics

Analytiskt

-utmb

Dufry/Google Analytics

Webbplatsanalys för att fastställa nya sessioner/besök

Cookie skapas när javascriptbiblioteket verkställs och inga befintliga -utmb cookies existerar.

nej

Cookie uppdateras när information skickas till Google Analytics

Analytiskt

-utmc

Dufry/Google Analytics

Webbplatsanalys för att avgöra när webbläsarsessioner avslutas. Används för att avgöra om användaren var i en ny session/nytt besök

Cookie skapad i samband med -umtb cookien.

nej

Cookie uppdateras när information skickas till Google Analytics

Analytiskt

-utmz

Dufry/Google Analytics

Webbplatsanalys för att lagra trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur användaren nådde webbplatsen.

Cookie skapad när javascriptbiblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytical

nej

Cookie uppdateras när information skickas till Google Analytics

Analytiskt

-umtv

Dufry/Google Analytics

Webbsidesanalytiskt beständig cookie för segmentering, dataexperimentering och fungerar med -umtz-cookien för att förbättra cookieinriktningsfunktioner.

Beständig cookie ligger kvar på datorn tills den utgår eller cookiens cache raderas

nej

Cookie uppdateras när information skickas till Google Analytics

Cookies inom Dufry-appen Reserve & Collect

Kategori

Namn

Använt av

Syfte(n)

Utgångsdatum

Personuppgifter

Information som uppgetts

Kundvagn

Dufry

Förbindelsen med din kundvagn.

Beständig

ja

nej

Kategori - info

Dufry

Lagrar kategori-informationen på webbplatsens sida som gör det möjligt att visa sidorna snabbare.

Beständig

ja

nej

Jämför

Dufry

Artiklar som du har på listan Jämför produkter

Beständig

ja

nej

Valuta

Dufry

Din föredragna valuta

Beständig

ja

nej

Kund

Dufry

En krypterad version av ditt kund-id hos butiken.

Beständig

ja

nej

Kund_aukt

Dufry

En indikator att du är för närvarande inloggad på butiken

Beständig

ja

nej

Kund_

Info

Dufry

En krypterad version av kundgruppen du tillhör.

Beständig

ja

nej

Kund_segment_

IDS

Dufry

Lagrar kundens segment-ID

Beständig

nej

nej

Extern_

Ingen_cache

Dufry

En flagga som indikerar om caching har avaktiverats eller inte.

Beständig

nej

nej

Framände

Dufry

Ditt sessions-ID på servern.

Beständig

nej

nej

Besökare_vy

Dufry

Tillåter besökare att redigera sina ordrar

Beständig

nej

nej

Sista_kategorin

Dufry

Den sista kategorin du besökte.

Beständig

nej

nej

Sista_produkten

Dufry

Den sista produkten du har tittat på

Beständig

nej

nej

Nyttmeddelande

Dufry

Indikerar om ett nytt meddelande har mottagits

Beständig

nej

nej

Butik

Dufry

Butiksvy eller språk som du har valt

Beständig

nej

nej

Användare_tillåten_spara

Cookies

Dufry

Indikerar om en kund har tillåtelse att använda cookies

Beständig

nej

nej

Visade_produkter_IDS

Dufry

Produkter som du nyligen har tittat på

Beständig

nej

nej

Önskelista

Dufry

En krypterad produktlista som lagts till din Önskelista

Beständig

nej

nej

Önskelista_CNT

Dufry

Antal artiklar på din Önskelista

Beständig

nej

nej

.