Vad är Duty Free?

Att handla taxfree

”Taxfree/Duty free” kommer från lagen om exportbutiker och är ett koncept som innebär att du kan köpa varor tullfritt. Det är ett utmärkt tillfälle för resenärer att spara pengar på många olika produkter, från parfym och kosmetik, till tobak och alkoholhaltiga drycker

Begreppet "Duty Free” går tillbaka till 1960-talet och Shannon-flygplatsen på Irland, och innebär att exportbutiken kan sälja varor utan moms och punktskatter till tredje land (non-EU).

Utan avgifter och skatter

Tull är en statlig avgift som tillämpas på olika typer av importerade varor. När du handlar taxfree, sparar du inte bara pengar genom att inte betala tull, utan i Europa slipper du även momsen, vilket gör att du kan spara ännu mer.

Införelsekvoter

Det finns vissa begränsningar, vilka anges individuellt i varje land eller ekonomisk region. Observera att om du överskrider den tillåtna mängden kan du bli tvungen att betala tull och skatt på den överskjutande mängden. Läs mer om tillåtna mängder på denna sida.

.